P.W Roltex Sp. z o. o.
NEWSLETTER
o promocjach i nowosciach

Aktualności

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 "Paszport do eksportu" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

Pobierz załączniki: pobierz

Copyright © Roltex  |  Design by: IntSpace