P.W Roltex Sp. z o. o.
NEWSLETTER
o promocjach i nowosciach

Aktualności

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "Roltex" Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 1 zamieszczamy Zapytanie ofertowe nr 2/2017 na zakup materiałów promocyjnych dla potencjalnych inwestorów zewnętrznych – ulotki..

Zapytanie ofertowe nr 2_2017

Formularz ofertowy wraz z załącznikami - wersja edytowalna


Copyright © Roltex  |  Design by: IntSpace